....

Izvleček iz cenika za nekaj najbolj pogostih storitev

je namenjen le hitri orientaciji oziroma primerjavi.

Sicer se je v zvezi z oceno stroškov zobozdravstvenih storitev dobro zavedati, da razen v redkih enostavnih primerih, pacient sam le s pomočjo cenika ne bo zmogel zares oceniti stroška sanacije svojega zdravstvenega problema v ustni votlini. Manjka mu namreč bistveni element - načrt zdravljenja, ki vsebuje podatke o tem, koliko in katerih zobozdravstvenih storitev bo potrebno izvesti, da bo obstoječi problem zares rešen. Podrobnejša pojasnila o pravilni izbiri optimalne metode zdravljenja si lahko preberete na dveh konkretnih primerih dilem s kakršnimi se pogosto srečujemo. Najdete ju na strani Pogosta vprašanja, pod vprašanji - Ali zares potrebujem zobni implantat? in Zakaj mojega odkrušenega zoba ni mogoče enostavno "zaplombirati"?

Celovit načrt rehabilitacije je izjemno pomemben korak v okviru zobozdravstvene oskrbe vsakega posameznika in načeloma pomeni dobro premišljen in utemeljen dogovor med pacientom in njegovim zobozdravnikom o načinu sanacije obstoječega zdravstvenega problema v ustih. Načrt mora biti optimalno prikrojen vsakemu posameznemu pacientu. Vsebovati mora dovolj natančno oceno predvidenih stroškov in pri tem seveda upoštevati ekonomske zmožnosti posameznika. Zato je vsekakor dobro najprej opraviti pregled pri zobozdravniku in se vsaj na kratko posvetovati o obstoječi problematiki, morda celo pridobiti še drugo mnenje pri drugem zobozdravniku, preden se zares odločite kje in na kakšen način si boste dali sanirati zobe. Zgolj matematična primerjava cenikov internetne ponudbe ali iskanje storitev, ki so v "akciji", se v tem primeru ne izkaže vedno za dobro odločitev.Tako pri nas, kot v glavnem tudi v vseh drugih zobozdravstvenih ordinacijah splošne prakse z razumnim odnosom do pacienta, vam kratek pregled ustne votline, ogled Rtg posnetka in posvet z orientacijsko oceno stanja, opravimo brezplačno!    

Več o financiranju in nastopajočih stroških v zobozdravstvu si lahko preberete na strani Pogosta vprašanja, pod vprašanjem - Ali imate"koncesijio"?

 

 zalivka (glede na obseg in stopnjo težavnosti)  40 - 60 

 kompozitna protetična dograditev zobne krone  (inlay/onlay)

 175
 enostavna ekstrakcija zoba z anestezijo  35
 keramična prevleka (vezana - solitarna)  250 - 275
 delna proteza z ulito bazo (Wisil)  750
 totalna (polna) proteza  700

 

 

 

 

porn Porn