....

Ali zares potrebujem zobni implantat?

Zobni vsadek ali implantat imenujemo nadomestek zobne korenine iz umetnega materiala, največkrat kovine - titan, ki vam ga kirurg operativno vsadi neposredno v kost vaše čeljusti. Predstavlja eno od možnosti, kako nadomestiti enega ali več manjkakjočih zob. Na podlagi znižanja relativno visoke cene in dovolj velike stopnje zdravstvene varnosti so tako imenovani "implantati" v zadnjih letih zares postali silno popularna in bolj razširjena metoda sanacije nepopolnega zobnega loka. V primeru uspešne operativne vsaditve nedvomno predstavljajo elegantno metodo nadomestitve manjkajočih zob, saj načeloma omogočajo stabilne in fiksne zobne nadomestke, ki jih pacientu ni treba jemati iz ust in ki tako estetsko, kot funkcionalno predstavljajo naravnim zobem skoraj enakovreden nadomestek. Vendar se je treba zavedati, da kljub vsemu vendar pomenijo določeno zdravstveno tveganje in relativno drago rešitev.

V mnogih primerih, kjer je z vsadki sicer možno reševati situacijo, lahko s klasičnimi protetičnimi rešitvami ceneje in z manjšim tveganjem še vedno povsem zadovoljivo rešimo isti problem. Ali ravno vi zares potrebujete zobni vsadek ali ne, tega sami kot pacient, ne boste mogli presoditi. Temelj takšni odločitvi je namreč lahko le kompleksna presoja mnogih različnih dejavnikov. Do razumne odločitve lahko pridete le po strokovnem pregledu in poglobljenem posvetu s svojim zobozdravnikom. Morebiten vnaprejšen nakup "bona" ali "kupona" za zobni vsadek preko spleta, ker je v "akciji" in "poceni" pomeni v tem smislu popolno neumnost brez vsebinske podlage. Če ste v dvomu, se lahko k nam naročite samo na posvet - kratek pregled ustne votline, ogled Rtg posnetka in oriantacijsko oceno stanja opravimo brezplačno!

Zakaj mojega odkrušenega zoba ni mogoče enostavno "zaplombirati"?

Žal vsakega zoba, ki od zunaj izgleda še kolikor toliko v redu, a je delno poškodovan ali močneje izdolbljen, zares ni mogoče sanirati z običajno zalivko. Za to obstajajo različni utemeljeni razlogi. Dva tipična razloga sta prehuda stopnja poškodbe zoba oziroma preveč oslabljena in preveč krhka struktura ohranjenega dela naravnega zoba in razgaljenje, ter posledična okužba tako imenovanega zobnega živca.

V prvem primeru oskrba z zalivko ni ekonomsko smiselna - umetni materiali sicer omogočajo relativno robustne sanacije, vendar so zalivke v glavnem le pritrjene na preostalo ohranjeno strukturo naravnega zoba - v kolikor je ta preveč šibka oziroma preveč krhka, da bi lahko dolgo zdržala vse grizne obremenitve, se bo po določenem času odlomila, s tem pa bo predčasno izgubljena tudi zalivka, ki tako ne bo dočakala svoje vsaj minimalno pričakovane življenjske dobe. Strošek poskusa vnovičnega in vnovičnega zalivanja zoba, ki je za takšno sanacijo v resnici že preslaboten, lahko že znotraj enega leta naraste preko vrednosti ustrezne - sicer dražje, ampak bistveno trajneše - protetične rešitve, s kakršno lahko problem rešimo dokončno in za daljše obdobje vsaj desetih ali več let. Tako je v mnogih primerih, ko bi sicer teoretično ( in tehnično ) še bilo mogoče izdelati zalivko, veliko bolj smiselno in predvsem ceneje takoj izbrati bolj kompleksno protetično rešitev, kot pa večkrat zapored ponavljati izdelavo iste zalivke.

V primeru razgaljenega in okuženega zobnega živca, je zadeva še toliko bolj resna. Tako poškodovanega zoba v nobenem primeru ni dovoljeno le zaliti z zalivko, četudi pacient v zvezi s tem ne čuti nobenih težav. Okužen živec namreč s časom povzroči trajno vnetje kosti ob zobu ( tako imenovani "granulom"), ki lahko posledično na različne načine kvarno vpliva na zdravje vsega telesa. Zato takšnega zoba v nobenem primeru ne smemo enostavno zaliti z zalivko. Obvezno je izvesti izjemno natančen postopek zdravljenja koreninskih kanalov zoba, ki v težjih primerih zahteva celo specialistično obravnavo. Šele po tem je mogoče zunanji del zoba hermetično zapreti - in v primeru, da je ohranjen še dovolj močan in stabilen del naravne zobne krone, je to mogoče storiti z zalivko.

Ali imate "koncesijo"?

Ne, pogodbe, sklenjene z Zavodom za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), monopolno in edino državno zdravstveno zavarovalnico, ki razporeja ves denar zdravstvenega zavarovanja in odloča o tem, kdo, kdaj in pod kakšnimi pogoji je upravičen do koristenja svojih lastnih zakonitih pravic, izhajajočih iz naslova svojega zdravstvenega zavarovanja, žal nimamo.

Vendar je v tem smislu vsekakor dobro vedeti še sledeče:

1. - z mesecem novembrom leta 2013 je tudi za državo Slovenijo postalo obvezno spoštovanje evropske direktive o prostem pretoku blaga in storitev. V skladu s to omenjeno zakonodajo mora domača zdravstvena zavarovalnica ( ZZZS ) svojim zavarovancem, ki so si kjerkoli v Evropi dali samoplačniško izvesti določene zobozdravstvene storitve - v okviru priznanih storitev in tarif, ki jih slovensko zdravstveno zavarovanje svojim zavarovancem krije - te stroške povrniti! 

V praksi vam ZZZS v primeru, da ste se odločili za samoplačniško sanacijo svojih zob v ordinaciji brez koncesije, teh stroškov seveda ne bo hotel priznati, vendar ne zaradi tega, ker vi do tega formalno v resnici ne bi bili popolnoma upravičeni, ampak zato, ker se država Slovenija in zdravstvena zavarovalnica v tem smislu enostavno sprenevedata, tako pred svojimi državljani kot pred vso Evropo, z namenom, da se ta sredstva v državni blagajni pač prihranijo. Pri tem računata na pregovorno mirnost in nekonfliktnost domačih zavarovancev v upanju, da se jih ne bo veliko odločilo po pravni poti s tožbo poiskati svojo pravico. Kdor zna brati med vrsticami, lahko ob ogledu sledečega prispevka ugotovi, da sta ob vpeljavi omenjene evropske direktive tako Minister za zdravje kot vodja zdravstvene zavarovalnice na vprašanja novinarke to pravzaprav celo javno priznala - prispevek POP TV ob vpeljavi te evropske direktive.

Skratka, prav je da se zavedate, da ste v pravno formalnem smislu enako upravičeni do povrnitve priznanih stroškov zdravljenja zob iz naslova svojega obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne glede na to ali ste si storitve dali izvesti pri samoplačniškem izvajalcu ali pri izvajalcu, ki ima tako imenovano "koncesijo". Le da vam domača država zaradi lastne nedoslednosti spoštovanja obstoječe zakonodaje, tega ne priznava. To pravico si zaenkrat s pomočjo dobrega odvetnika lahko le iztožite na sodišču, kar pa se v praksi izkaže za smiselno le v redkih primerih. Saj je v celoti priznanih zobozdravstvenih storitev v paketu zdravstvenega zavarovanja vedno manj in priznani zneski, tudi v primeru, če jih pacient uspe iztožiti, niso veliki in večinoma ne opravičijo stroškov in truda s tožbo.

2. - poleg tega se je dobro zavedati tudi dejstva, da je sistem financiranja javnega zobozdravstva nedosleden in nefunkcionalen in ne omogoča vsem zavarovancem enakih pogojev. Problem nastaja pri doplačilih, ki jih vaša zdravstvena zavarovalnica javnim izvajalcem zobozdravstvenih storitev pri določenih storitvah dovoljuje, vendar jih žal ne nadzoruje. Kar pomeni, da je na primer doplačilo za enako zalivko lahko pri nekem zobozdravniku 20 evrov pri drugem pa 50 ali več, odvisno od tega, kolikšno ceno za takšno zalivko si je nekdo postavil in kolikšna je razlika med njegovo ceno in zneskom, ki ga za takšno zalivko priznava zdravstvena zavarovalnica. Ker višina doplačila za posamezno storitev ni nikjer nadzorovana, se vam tako lahko zgodi, da boste nekje, kjer vam bodo "na koncesijo" izvedli določene zobozdravstvene storitve, kot "doplačilo" plačali več, kot bi znašala polna samoplačniška cena za iste storitve pri povsem zasebnem zobozdravniku brez koncesije! V naši ordinaciji smo obravnavali že številne primere takšne prakse. Pred tem pojavom se lahko zaščitite le tako, da se pred posegom intenzivno in na široko informirate. Za začetek pobrskajte po internetu - korekten cenik pogodbenega izvajalca javnih zavarovanih zobozdravstvenih storitev ("koncesionarja") naj bi izgledal tako, da je povsem jasno, koliko kaj stane in koliko kdo plača - primer jasnega cenika.

Če imate v načrtu izvedbo obsežnejše sanacije zobovja, je vsekakor dobro iti na orientacijski pregled in oceno stanja k vsaj dvema ali trem različnim izvajalcem, s koncesijo in brez koncesije in si šele potem ustvariti mnenje, saj se vam v obratnem slučaju lahko zgodi, da vas bo sistem prinesel okoli in boste na koncu za storitve, izvedene v okviru zdravstvenega zavarovanja plačali več, kot če bi enostavno plačali polno samoplačniško ceno v ambulanti brez koncesije.

Tako, kot v naši ordinaciji, vam bodo v glavnem tudi v vseh drugih splošnih ordinacijah z razumnim odnosom do pacienta, kratek pregled in oceno stanja opravili brezplačno.  

Kaj si sam mislim o sistemu koncesij zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, si lahko pogledate na 6:15 minuti v tem prispevku oddaje Preverjeno, v širšem pa smislu to temo osvetljujejo zapisi v člankih, ki sem jih objavil v glasilu Zdravniške zbornice Slovenije - ISIS:

Zadnji krog (januar 2002 )

O prostem trgu zobozdravstvenih storitev (marec 2013)

Norčevanje javne uprave iz slovenskih zobozdravnikov brez koncesije (december 2013)
porn Porn